Flora Park (ฟลอร่าพาร์ค) สถานที่รวบรวมไม้ดอกไม้ประดับ

สัมผัสธรรมชาติ ความความสวยงามของดอกไม้นานพันธุ์แล้ว ที่นี่ยังทำเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังจำหน่ายสินค้า OTOP ประจำจังหวัดด้วย

ติดต่อ
เบอร์โทร : 089 812 8851 (ฟลอร่า พาร์ค)
เบอร์โทร : 092 294 1594 (โรส พาร์ค)
Line ID: florapark
Facebook Fanpage: Florapark Wangnamkeaw ฟลอร่าพาร์ค วังน้ำเขียว
Facebook Fanpage: Faprathan Rose Park, Wangnamkeaw ฟ้าประทานโรสพาร์ค
Email: florapark.faprathan@gmail.com
Website: www.floraparkthailand.com