บริการ

ฟลอร่า พาร์ค

โรส พาร์ค

Farmer Market

Flower Market

Mr. Macaw’s Cafe

Rose Farm Cafe

1. ให้บริการชมสวนดอกไม้ เปิดบริการทุกวัน 8.00 – 18.00 น.

ชมสวน ฟลอร่า พาร์ค ในราคา ผู้ใหญ่  100 บาท และ เด็ก 80 บาท

ชมสวน โรส พาร์ค ในราคา ผู้ใหญ่  100 บาท และ เด็ก 80 บาท

ชมสวน ฟลอร่า พาร์ค & โรส พาร์ค ในราคา ผู้ใหญ่  180 บาท และ เด็ก 130 บาท

บริการเสริม

1.บริการวิลแชร์ คันละ 50 บาท

2.บริการรถเข็นสุนัข คันละ 100 บาท

ฟรี รถชมสวน รับ – ส่ง จากฟลอร่า พาร์ค ไปยัง โรส พาร์ค กรณีซื้อบัตรเข้าชมทั้ง 2 สวน

             พื้นที่ประมาณ 45 ไร่บริเวณด้านหลังฟลอร่าพาร์ค พบกับทุ่งกุหลาบอังกฤษและจุดชมวิว 360 องศา ประกอบไปด้วยสายพันธุ์กุหลาบอังกฤษ (English Rose) สายพันธุ์กลุ่มกุหลาบชื่อบุคคลสำคัญ และกลุ่มกุหลาบสมัยใหม่ (Modern Rose) โดยได้นำกุหลาบที่ทำการขยายพันธุ์จากต้นพันธุ์เดิมกว่า 400 สายพันธุ์ มากกว่า 40,000 ต้นปลูกบนเนินและกระจายไปรอบ ๆ พื้นที่ อีกทั้ง ระหว่างสวนกุหลาบยังเป็นสถานที่พักผ่อนท่ามกลางสีสันและกลิ่นหอมอบอวลของกุหลาบนานาพันธุ์ มีร้านจำหน่ายต้นกุหลาบหลากหลายสายพันธุ์ ร้านจำหน่ายของที่ระลึกและ Rose Cuisine ให้แก่ผู้ที่มาเยือน “โรส พาร์ค”

2. ให้บริการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ใน “ฟาร์มเมอร์มาร์เก็ต”

สวนสวยกับพื้นที่ประมาณ 48 ไร่ มาพร้อมกับความงามของไม้ดอกนานาพันธุ์ อุโมงค์ดอกไม้ กำแพงดอกไม้ จากดอกไม้กว่า 200,000 กระถาง และราชินีแห่งดอกไม้งาม รวมไปถึงพันธุ์ดอกไม้หายากที่สามารถเพาะพันธุ์ได้เฉพาะที่วังน้ำเขียวเท่านั้น นอกจากนี้ ฟลอร่า พาร์ค ยังเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาการเพาะและผลิตไม้ดอกไม้ประดับอย่างยั่งยืน รวมถึงเปิดให้เกษตรกรในเขตนำผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่ายใน “ฟาร์มเมอร์มาร์เก็ต” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ฟลอร่า พาร์ค อีกด้วย